Nasze ulubione bajki Our favourite fairy

wymiana tytułów ulubionych bajek dziecięcych, wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką, nagranie krótkiego przedstawienia "Moja ulubiona bajka" Exchange of titles of favourite children's fairy - tale, execution of artistic work optional techniqe, recording of shot presentation "My favourite fairy - tale".

Jan
02
2009

2009

Posted by: Tamara Felicia Murgui
Picture

I wish you all that 2009 to be a wonderful, good ending fairy tale. All your wishes to become true!