Rizika kouření očima dětí

Slohové cvičení, anketa, dotazník, email, prezentace v Power Pointe, plakáty, společná výměna zkušeností v prevenci kouření.Podtémata: správné využití volného času, zdravý životní styl.