Blog Image

SPORTS AND NATURE – A GREAT ADVENTURE

If you love sport and want to share this joy with us at events and sports competitions and you want to discover new places to visit in Europe, Come and join us. This project aims to encourage students to be active and informed citizens of Europe. We strive to provide our students the knowledge and skills that they could work together, communicate, develop a bond, trust, respect and friendship across the borders of Europe. Help us design a costume fan of the national team that through play help children learn colors of National Flags of the United Europe

Mar
19
2012

Plan projektu partnerskiego

Posted by: Lidia Pawlik
Picture

    Plan projektu partnerskiego

1.Tytuł projektu:  Sport and nature – a great adventure

2. Czas: rok szkolny 2011/12

3.Opis: Głównym celem jest integracja z rówieśnikami z innych krajów europejskich , promowanie idei fair play w sporcie i w życiu codziennym poprzez organizowanie turniejów sportowych i stworzenie wspólnego  kodeksu kulturalnego kibica w języku angielskim oraz prezentacja bogactwa piękna naszego regionu i zachęcanie do turystyki i aktywnego spędzania wolnego czasu.

4.Języki: j. angielski, polski, turecki i włoski.

5.Wiek: 10 -12

6.Przedmioty:  wychowanie fizyczne, przyroda, j.angielski, informatyka, sztuka,

7.Narzędzia: komputery w pracowni informatycznej , komputery własne uczniów i nauczycieli, aparat cyfrowy szkolny , aparaty cyfrowe uczniów, aparat cyfrowy nauczyciela, przeglądarka internetowa: Internet Explorer, program poczty elektronicznej: Mozilla, program pakietu Microsoft Windows: Movie Maker, Paint, pakiet biurowy: Microsoft Office,Blog, Moodle, komunikatory Skype.

8. Cele:

- Rozwinięcie zainteresowań sportowych poprzez udział w zawodach.
- Wyrobienie nawyku kulturalnego kibicowania.
- Nauka poszanowania odmienności kulturowych i narodowych poprzez poznanie zasad fair play   obowiązujących  nie tylko w sporcie, ale i w życiu.
- Uświadomienie wagi aktywnego wypoczynku.
- Poznanie walorów turystycznych i piękna  naszego regionu-naszej małej ojczyzny.
- Rozwijanie umiejętności językowych dzieci.
- Umiejętność korzystania ze słowników językowych.
- Doskonalenie umiejętności informatycznych
- Integracja i nawiązywanie przyjaźni z młodymi Europejczykami z Turcji i Włoch.

9. Plan proceduralny projektu partnerskiego

Miesiąc, temat 

Rodzaj działań w klasie

Rodzaj działań poza klasą

Wynik pracy

Luty 2012

Prezentacja

Uczniowie przygotowują swoje profile, zamieszczają swoje zdjęcia  i przedstawiają się w języku angielskim.

Kontynuują działania w domu przez  twinspace.

 Gotowe profile i prezentacje. Pierwsze znajomości.

Marzec 2012

Powitanie szkół partnerskich,

Przygotowanie flag drużyn narodowych oraz powitań w językach wszystkich partnerów projektu. Zapoznanie z barwami narodowymi.

 

Zrobione zdjęcia oraz przygotowana prezentacja PowerPoint z przebiegu pracy i powitania partnerów-zamieszczenie na stronie

Kwiecień 2012

Tworzymy wspólny kodeks zasad fair-play

Organizujemy zawody sportowe.

,,Burza mózgów’’ i propozycje zasad fair-play. Wykonanie plakatu z zebranymi zasadami od partnerów projektu.

Wykonanie listy propozycji uczniów.

Uczestnictwo w zawodach sportowych

Zamieszczanie propozycji na blogu.

Prezentacja wspólnego kodeksu na blogu naszego projektu oraz zamieszczenie plakatu w folderze.

Zdobycie dyplomów i wyróżnień za osiągnięcia sportowe. Przygotowanie filmu i prezentacji z zawodów. Zamieszczenie na stronie projektu

Maj 2012

Projektujemy strój kibica drużyny narodowej dla dziecka i rodzica

 

 

Oglądanie filmu z narodowych imprez sportowych i narysowanie wstępnego projektu stroju kibica.

Wykonanie stroju z  materiałów własnych. Wspólna praca z rodzicami

Gotowy strój dla kibica na EURO 2012. Wykonanie zdjęć i przesłanie partnerom projektu.

Czerwiec 2012

Krajobraz i atrakcje naszego regionu. Propozycje aktywnego wypoczynku.

 

Przypomnienie atrakcji turystycznych naszego regionu. Propozycje aktywnego spędzania czasu wolnego. Przygotowanie zaproszenia do Polski.

Organizujemy wycieczki do najciekawszych miejsc naszej ,,małej ojczyzny’’. Organizujemy zabawy na świeżym powietrzu

Zdjęcia, filmy, foldery zabytków oraz zdjęcia z zajeć na świeżym powietrzu. Zamieszczamy na stronie projektu. Wysyłamy zaproszenie do odwiedzenia Polski.

 

10.Ewaluacja:

 Oceniane będzie terminowe wywiązywanie się z powierzonych zadań, rzetelne podejście do powierzonych zadań, zaangażowanie itp. Duży sukces projektu byłby , gdyby uczniowie poznali w pełni walory turystyczne swego regionu i potrafili zachęcić innych do odwiedzenia naszego regionu oraz umieli wskazać możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego oraz potrafili zachęcić swoich rodziców do wspólnej i kulturalnej zabawy. Minimalny sukces byłby wtedy, gdyby uczniowie choć trochę zmienili sposób spędzania wolnego czasu i zechcieli od czasu do czasu pobyć na łonie natury.

11.Korzyści w przypadku moich uczniów są takie same jak założone cele:

- Rozwinięcie zainteresowań sportowych poprzez udział w zawodach.
- Wyrobienie nawyku kulturalnego kibicowania.
- Nauka poszanowania odmienności kulturowych i narodowych poprzez poznanie zasad fair play   obowiązujących  nie tylko w sporcie, ale i w życiu.
- Uświadomienie wagi aktywnego wypoczynku.
- Poznanie walorów turystycznych i piękna  naszego regionu-naszej małej ojczyzny.
- Rozwijanie umiejętności językowych dzieci.
- Umiejętność korzystania ze słowników językowych.
- Doskonalenie umiejętności informatycznych. 
- Integracja i nawiązywanie przyjaźni z młodymi Europejczykami z Turcji i Włoch.

Szkoła partnerska powinna w równym stopniu  jak  moi uczniowie osiągnąć zamierzone korzyści.

Projekt zrobiłam w oparciu o rozmowy i konsultacje z partnerami. Po ukończeniu projektu przesłałam partnerom i w pełni go zaakceptowali.
Teraz jesteśmy w trakcie realizacji ustalonych zadań.

Lidia Pawlik.