My school is cool

Учениците обменят информация за своето училище - класна стая, любими предмети, любими занимания, празници в училище. Разказват за себе си, за своите учители и приятели. Разменят снимки, рисунки, презентации, картички, песни. Изготвят постери, календар и списание със събраните материали.

Nov
25
2011

Our Flags are also cool:)

Posted by: Esra Değirmenci
Picture:)