My school is cool

Учениците обменят информация за своето училище - класна стая, любими предмети, любими занимания, празници в училище. Разказват за себе си, за своите учители и приятели. Разменят снимки, рисунки, презентации, картички, песни. Изготвят постери, календар и списание със събраните материали.

Nov
22
2011

Country game for all partners' students

Posted by: Esra Değirmenci

With The students, we prepared a funny country game.


Firstly, you can have your students watch this presentations 

http://www.youtube.com/watch?v=f0zBKH0RqOs


Then you can play the gameeeee

http://tripwow.tripadvisor.com/tripwow/ta-036e-abc8-6d63?lb


Enjoy Time,

Turkish Team