Blog Image

How did I get my name?

Kestus 1 a, õpilaste vanus 7-12 a. Õppeainete integratsioon: eesti keel, inimeseõpetus, inglise keel, kunstiõpetus, ühiskonnaõpetus, arvutiõpetus. Projekti eesmärgiks on õppekavas käsitletud teema –„Mina ja mind ümbritsev maailm“ s.o põlvkondade järjepidevus ja erinevused eri põlvkondade vahel, põlvkonna definitsioonini jõudmine teemal arutlemine, järelduste tegemine (läbi joonistamise) kinnistamine. Kasutatakse aktiivõppe ja projektõppe meetodeid. Uurimustöö - kuidas ma endale nime sain esitluste publitseerimine blogis http://howdidIget.blogspot.com Uurimus - erinevate nimede kasutamine erinevate rahvuste puhul. Probleem - põlvkondade järjepidevus ning üksteisele lähendamine laste uurimustöö kaudu.

Oct
20
2008

HOW DID OUR SCHOOL GET THE NAME GEORGE TOPARCEANU

Posted by: ITTU ALINA SILVIA
Picture

              "George Toparceanu" school was opened in 1996.It is situated in Mioveni, a town from Romania.

              George Toparceanu was a Romanian famous poet.His poems were very beautiful:"Balada muntilor", "Balada unui greier mic", "Rapsodii de vara", " Rapsodii de toamna", "Toamna in parc", " Balada calatorului", "Balada unei stele mici".

              Here is an extract of the poem " Rapsodii de toamna".It describes autumn and its yellow leaves that begin to fall.

                       "S-a ivit pe culme Toamna,

                        Zina melopeelor,

                        Spaima florilor si Doamna

                         Curcubitaceelor.

 

                         Apoi pleaca mai departe

                         Pustiind cararile,

                         Cu alai de frunze moarte

                         Sa colinde zarile."

            You can visit our website:www.georgetoparceanu.go.ro