Human creativity - Lidská kreativita

Aesthetical education - everybody has got his own fantasy. 1.-2. grades - individual project. Theme: Set up any picture from the stack of geometric figures (from the colour plate). Work according to your own fantasy. You have to use all figures. Than scan up your picture and send it to the picture's gallery. Czech: Lidská kreativita – estetická výchova- každý máme svou vlastní fantazii. 1-2. ročníky – samostatný projekt Námět: Z předem daných geometrických útvarů slož jakýkoli obrázek. Pracuj podle vlastní fantazie.

Jan
16
2010

Maja and Marta

Posted by: Danuta Bartkowiak-Siekańska
Picture

Maja and Marta