Pátranie po Popelce

Spoločnými silami by sme chceli pátrať po Popoluške, zhromaždiť a spracovať získané verzie tejto rozprávky. Potom z nich vytvoriť prezentácie a porovnať, ako sa líšia ich preklady v slovenskom a v českom jazyku.

Jan
06
2010

Prezentácie

Posted by: Ivana Čepová
Picture

V decembri ešte niktorí žiaci pokračovali v práci na vojich prezentáciách o Popoluške. Prikladám aspoň obrázok jednej z nich žiaka Natanaela Varjana.